Foreningens historie

Lillesand sjømannsforening er en rikholdig og levende forening med over 140 års historie, godt forankret i Lillesand sentrum og i byens bevissthet, blant annet gjennom koret Hermanos. Foreningen huses i flotte lokaler i Carl-Knudsen Gaarden, midt i Lillesand sentrum. Her deler de lokaler, kunnskap og humor med Lillesand By og Sjøfartsmuseum. Foreningen er også medlem av sjømannsforeningenes landsforbund.

Museet og Sjømannsforeningen har alltid hatt et godt samarbeid seg i mellom, og det er ikke uten grunn at de to deler lokaler. Med sin felles interesse i lokalhistorie og da spesielt sjøhistorie, så blir de to naturlige samarbeidspartnere. Foreningen stiller stadig opp på dugnad hos museet og hjelper gjerne til både med mannskap, humør, kaffe og kake.

Begynnelsen

Det var allerede 1. mai i 1875 at lille, store Lillesand skulle stifte sin helt egne sjømannsforening. På denne tiden kunne sjøkart være både mangelfulle og direkte feil, hvis man da skulle være heldige nok til å ha tilgang til slike, og erfaringsutvekslingen mellom sjømenn var både viktig og verdifull.

Etter hvert som foreningen vokste, vokste også kunnskapen om havet, skip og sjøfart. Gjennom den stadige utviklingen og forbedringen av kart og sondesystemer, samt systematisert opplæring og kunnskapsformidling, så ble sjømannsforeningens første formål mindre viktig.

Dette satte allikevel ingen demper på stemningen i Lillesand Sjømannsforening! Foreningen hadde god vekst og miljøet rundt medlemmene gjorde foreningen til et naturlig samlingspunkt. I dag har foreningen som sitt hovedformål å være kulturbærere som fremmer sjøfartskulturen i Norge både i inn- og utland. Foreningen har i dag omtrent 130 medlemmer og ledes per 2017 av Trond Larsen.

Lillesand

Lillesand er en mindre kommune i Aust-Agder på sørlandet, som grenser mot Kristiansand, Grimstad og Birkenes. Det bor omtrent 10 000 mennesker i kommunen fast, men dette nummeret øker sterkt i sommerperioden, da området er et velkjent og elsket sommerparadis. Området har også rik historie helt tilbake til middelalder og vikingtid, da stedet ble referert til som «Sand» eller «Sanden», da Sandbekken hadde sitt utløp i Lillesand.

Lillesand og området rundt har vært viktige havneområder i svært lang tid. C14-datering viste blant annet at restene av et reinsdyrgevir funnet på vrak i Ulvøysund i Høvåg kunne dateres helt tilbake til 1020-1030. Flere kompassroser er også hugget inn i stein i og ved Lillesandområdet, og selv på gamle nederlandske kart kan man finne referanser og nedtegnelser av «Zanden» helt tilbake til 1500-tallet.

Skipshistorie

Det er ikke rart at Lillesand Sjømannsforening ble stiftet nettopp i Lillesand. Allerede på 1700-tallet begynte man med seilskip her for alvor, og på 1800-tallet hadde dette blitt en yrende industri. Foruten tørrfisk fra nord hadde Norge en svært verdifull eksportvare i form av tømmer, og denne trelasthandelen var med på å gjøre Lillesand til et yrende sentrum. Handelen gikk så bra at det ble bygget flere rederier og verft både i byen og områdene rundt. Sjømannsforeningens og Lillesand By- og Sjøfartsmuseums egne lokaler var i sin tid en skipsredergård som tilhørte nettopp rederen Carl Knudsen.

Dessverre skulle Lillesands suksess ikke vare. Da dampskipene begynte å ta over for seilskip klarte ikke den vesle byen å henge med. Utviklingen stagnerte og i noen tilfeller stanset den. I dag er byen fremdeles en populær havn for fritidsbåter og mindre skuter.

I dag bidrar Lillesand Sjømannsforening på mange forskjellige måter i sitt lokalsamfunn, både i form av dugnad og sjantikoret Hermanos. Foreningen har ofte egne arrangementer og samlinger for foreningens medlemmer, og mange av disse møtes flere ganger i uka for kaffe og sjømannsprat. Foreningen er også initiativtakere til nettsiden sjøhistorie.no, som krever mye jobb og arbeid av ivrige sjøentusiaster.