Om Sjøhistorie.no

Sjøhistorie.no er et ambisiøst prosjekt som har blitt startet opp med initiativ fra Lillesand Sjømannsforening. Etter hvert har også alle de andre sjømannsforeningene i Agder blitt med på prosjektet, som raskt har vokst i størrelse. Prosjektet har som formål å samle, organisere og digitalisere rederier, skip og sjøfolk over hele landet, med fokus spesielt på Agder.

Historie

Lillesand Sjømannsforening ble stiftet i 1875. På den tiden var det lite kart og «offisiell informasjon» å spore og derfor var kunnskapsutveksling og erfaring fra andre sjømenn uvurderlig i livet på havet. Tradisjonen tro har Lillesand Sjømannsforening i en lang årrekke samlet bøker, bilder og informasjon innen sjøfart. Sjøfartshistorie og sjømannsforeninger eksisterte svært lenge før internett i det hele ble påtenkt, og mellom trykkekunstens opprinnelse og dagens digitale verden ligger det et enormt gap.

Godt bevart i gamle biblioteker og private samlinger hos Sjømannsforeninger og andre interesserte finnes det et hav av informasjon som kan være av interesse for andre interesserte. Det er denne informasjonen Lillesand Sjømannsforening og andre sjømannsforeninger ønsker å gjøre tilgjengelig med sitt arbeid. Det hersker liten tvil om at arbeidet med å digitalisere denne informasjonen er svært tidkrevende, og det er et prosjekt av enorme proporsjoner de frivillige har tatt på seg.

Arbeidet så langt

Foreløpig har sjøhistorie.no et register på over 23 000 sjømenn og 18 000 skip. Mange av de sistnevnte er over hundre år gamle. Her kan man også lese om andre sjømannsforeninger og sjømannsskoler, og det legges stadig inn mer informasjon, slik som mønstringsdistrikter, havner og verft. De sistnevnte blir oppdatert løpende når de frivillige kan og har anledning, og det er svært lett å se potensialet en slik stor database kan ha når det gjelder å samle nyttig sjøinformasjon på et sted.

Når man ser på listen over sjømenn som har blitt oppført til nå, så er det lett å forstå viktigheten av arbeidet. Mange av de oppførte er født før 1920 eller har ukjent eller ikke oppgitt fødselsdato. Det er registrerte sjømenn fra første og andre verdenskrig, og flere som er født på 1800-tallet. Til tross for at prosjektets hovedformål er å videreformidle informasjon om skip og sjøhistorie til andre interesserte, så er det lett å se hvordan denne dugnaden også vil komme andre til gode, for eksempel slektsforskere. Uten engasjerte frivillige som setter av tid og energi til å digitalisere og gjøre tilgjengelig disse fysiske og ofte håndskrevne detaljene om andre menneskers liv.

Veien videre

Til tross for at sjøhistorie.no foreløpig gir mest hint om hvilken enorm ressurs den kan bli om en tid, så er det allikevel lett å se kjærligheten og engasjementet som ligger bak det ambisiøse prosjektet. På skipene finnes ikke bare informasjon om hvor skipet kommer fra og når det ble bygget, men også informasjon om rederi, type motor, lengde, bredde, fart, vekt og en hel rekke andre detaljer som virkelig vil glede en sjøfartsentusiast.

Historikere, både hobbyhistorikere og akademikere, vil også kunne få enorm nytte av siden, da sjøhistorie.no ikke skyr unna å lenke til andre sider der mer informasjon er tilgjengelig hvis dette skulle være tilfellet. Det er imponerende å se den enorme bredden siden har og den vil uten tvil være med på å letne forskning og undersøkelser for mange.

Det er hevet over enhver tvil at dersom sjøhistorie.no fortsetter sin spennende utvikling videre, så vil dette fort bli en autoritet mange vender seg mot dersom de har spørsmål om detaljer innen norsk sjøfart. Det blir spennende å følge utviklingen videre.